Promocja tłumaczenia książki "Dawno temu w Nowym Porcie" M.Kiesewettera

Miejsce: Filia Gdańska, ul. Mariacka 42, Gdańsk Godzina rozpoczęcia: 17:30 Data: 2010-12-17

Szafa Gdańska zaprasza na promocję książki: "Dawno temu w Nowym Porcie" autora Maxa Kiesewettera przetłumaczonej przez Aleksandra Masłowskiego i Romana Kowalda. Jest to druga z serii tłumaczeń XIX wiecznych pozycji (pierwsza książka pt. "Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy" W. F. Zernecke)

Wspomnienia Maxa Kiesewettera to wspaniała historia szczęśliwego dzieciństwa chłopca z Nowego Portu. Mimo że Nowy Port był już formalnie dzielnicą Gdańska, w rzeczywistości funkcjonował na zasadzie odrębnej miejscowości, czemu autor niejednokrotnie daje wyraz w swojej książce. Ma on u Kiesewettera własną, odrębną od Gdańska rzeczywistość, swoją elitę, swoich oryginałów - jest małym miasteczkiem, w którym życie toczy się własnym rytmem. Ten świat oglądamy oczami dziecka, a dziecko dostrzega szczegóły, które dorosłym zazwyczaj umykają.

Książka jest świetnym opisem stosunków społecznych w Nowym Porcie przed 150 laty - najbardziej portowym miejscu Gdańska, gdzie nie istniała granica między portem a miastem, gdzie małomiasteczkowa rzeczywistość stykała się z wielkim światem, jaki przywozili ze sobą marynarze z całego świata. Autor szczegółowo opisuje nie tylko same jednostki, lecz także ich kapitanów, szyprów, armatorów i cały specyficzny świat morza, w jego portowej wersji. Przedstawia dokładny opis dzielnicy, wyglądającej półtora wieku temu jakże inaczej niż obecnie, oraz jej najbliższego otoczenia, tj. Westerplatte - jeszcze wówczas wyspy, oraz Wisłoujścia z jego twierdzą. Szczegółowo również opisuje faunę i florę, której ówczesne bogactwo może być dla dzisiejszego mieszkańca Gdańska dość zaskakujące.

Cytaty z książki Maxa Kiesewettera pojawiają się we wszystkich opracowaniach dotyczących XIX-wiecznej historii Nowego Portu i ujścia Wisły, nigdy jednak dotąd całość nie była przetłumaczona na język polski. Tłumaczenie przygotowane przez Aleksandra Masłowskiego i Romana Kowalda, będące kolejną częścią cyklu tłumaczeń XIX-wiecznej literatury gdańskiej, pozwala czytelnikowi zainteresowanemu historią Gdańska, Nowego Portu, gdańskiego portu i stoczni, a nieznającemu języka niemieckiego, poznać setki szczegółów należących do tzw. małej historii.